در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  حزب نیروی سوم
نویسنده :  محمد علی زندی
كلمات كليدي  :  حزب نیروی سوم، خلیل ملكی، مظفر بقائی، حزب زحمتكشان ملت ایران، نهضت ملی، دكتر مصدق
حزب نیروی سوم به رهبری خلیل ملكی و توسط گروهی از روشنفكران حزب توده كه به دلیل وابستگی علنی حزب توده به شوروی و انحراف سازمان از اصول حزبی، در سال 1326، از حزب توده انشعاب كرده بودند، تشکیل شد.
  ملكی و یارانش، در اوج مبارزات ضد استعماری ملت ایران برای ملی كردن صنعت نفت، باآگاهی از ضرورت شركت در مبارزه علیه استعمار و استبداد، به جبهه ملی پیوستند و به دلیل سابقه فعالیت‌های حزبی و داشتن اطلاعات سیاسی و اجتماعی و سازمان دهی، موجب گسترش «سازمان نگهبان آزادی» در میان اقشار دیگری از روشنفكران، دانشجویان و كارگرن شدند. ملكی در سال 1330 در دوران نخست وزیری دكتر مصدق همراه با دكتر مظفر بقائی «حزب زحمتكشان ملت ایران» را تأسیس كردند. حزب زحمتكشان با گرایش سوسیالیستی، از تز ملی شدن صنعت نفت و دكتر مصدق جانبداری می‌كرد.
  این همكاری تا اوایل مرداد 1331 بین بقائی و ملكی ادامه داشت ولی پس از فاش شدن ملاقات پنهانی دكتر عیسی سپهبدی، یكی از دوستان دكتر بقائی با قوام السلطنه، در دورۀ زمامداری پنج روزه‌اش، پس از استعفای مصدق در 26 تیرماه 1331، بین خلیل ملكی و همفكرانش كه خواهان رسیدگی به این موضوع بودند با مظفر بقائی اختلاف نظر شدید بروز كرد و منجربه دو تیکه شدن حزب زحمتكشان گردید؛ یكی به نام حزب زحمتكشان ملت ایران به رهبری مظفر بقایی و دیگری به نام حزب زحمتكشان ملت ایران - نیروی سوم به رهبری خلیل ملكی و یارانش در مهرماه سال 1331.[1]                                                        
  شاخه مظفر بقائی دست از حمایت مصدق برداشت و سمت آیت‌الله كاشانی رفت و مخالف مصدق شد ولی، شاخه ملكی (نیروی سوم) تا 28 مرداد 1332، در عین حال كه در نشریات خود مواضع انتقادی نسبت به دولت مصدق داشت از دولت مصدق در برابر مخالفان توده‌ای و دریاری‌اش حمایت می كرد. عمده انتقادات نیروی سوم از دكتر مصدق به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی او مربوط می‌شد. آنها بر این نظر بودند كه حكومت به جای اتكاء به حمایت سرمایه داران می‌بایست به توزیع عادلانه ثروت بپردازد و اقتصاد را تنظیم كند. آنچه برای نیروی سوم در این مقطع اهمیت داشت اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به شكل موازی بود كه در مقالات منتشره در روزنامه نیروی سوم و ماهنامه علم و زندگی، متعلق به حزب بسیار دیده می‌شود.[2]
  رهبران و فعالان نیروی سوم عبارت بودند از: خلیل ملكی، جلال آل احمد محمد علی فنجی، مسعود حجازی، داریوش آشوری، مرتضی مظفری، علی اصغر حاج سید جوادی و...
 
نیروی سوم
  نیروی سوم یك نظریه سیاسی بود. خلیل ملكی این اصطلاح را كه در اروپا مطرح بود، با توجه به شرایط جهانی و شرایط داخلی كه در كشور وجود داشت به صورت یك نظریه و در قالب یك حزب در آورد و به فعالیت پرداخت. این نظریه در بُعد داخلی به وجود نیروی سوم در برابر دو نیروی هیأت حاكمه و حزب توده اشاره داشت و در بُعد خارجی و جهانی در برابر دو ابرقدرت آمریكا و شوروی، نیروی دیگری كه می‌تواند مستقل از آن دو نیرو عمل كند، نیروی سوم است كه دقیقاً این اصطلاح به جای جهان سوم بكار رفت.
  حزب نیروی سوم در تعریف این نیرو می‌گوید: «این نیرو از قدرت‌های بزرگ الهام نمی‌گیرد، آنهایی كه از هیات حاكمه متحد به كلّی مأیوسند و از رهبران حزب توده به عنوان عُمال اجنبی انتظاری ندارند، نیروی سوم‌اند زحمتكشانی كه آرزوی این را دارند كه مالك دسترنج خود گردند و این انتظار را به غلط یا صحیح از دكتر صدق دارند نیروی سوم‌اند. روشنفكرانی كه خود را در خدمت طبقۀ سوم قرار داده‌اند و راه حل مشكلات خارجی و داخلی را مطابق فرضیه‌های سوسیالیستی، تنها راه چاره می‌دانند و یا نیروی ملت ایران، رشد و تكامل سوسیالیسم را ضروری می‌دانند، نیروی سوم‌اند.
 
برنامه‌های حزب
1-  ارائه كمونیسم مستقل و سوسیالیسم ایرانی؛
2-  واقع بینی در برخورد با ماركسیم؛
3-  تأكید بر هویت ملی و منافع كشور در برابر كمونیسم بین الملل؛
4-  بی طرفی مثبت در سیاست‌های جهانی و مواجهه با اردوگاههای قدرت؛
5-  آینده نگری و تحلیل‌های نو؛
6-  استقلال همه جانبه؛
7-  واقع بینی در برخورد با مذهب؛
8-  طرح و تحلیل نقاط ضعف روشنفكران و پیوند دادن آنها با جامعه و مردم؛
9-  تحلیل صحیح، كار بردی و واقع‌گرا؛
  10-  تحلیل تاریخی از مبارزه.[3]
 
انحلال حزب
  پس از كودتای 28 مرداد 1332، بیشتر رهبران و فعالان سازمان‌های سیاسی، دستگیر یا فراری شدند. ملكی نیز در شهریور همان سال دستگیر و در قلعه فلك الافلاك خرم آباد زندانی گردید. در همین اوان، موج انتقادات از ملكی كه عمدتاً از جانب دكتر فنجی و حجازی از درون حزب برخاست، موجب انشعاب در حزب ( به نام حزب سوسیالیست) شد كه مهمترین علت آن ملاقات ملكی با شاه در چند ماه قبل از كودتا بود كه این انشعاب‌ها و انتقادات به متلاشی شدن نیروی سوم انجامید.[4]
  ملكی بعد از آزادی از زندان به فعالیت‌های مطبوعاتی پرداخت و در سال 1339 جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی را تأسیس كرد كه این جامعه هم بعد از مرگ ملكی و آل احمد در سال 1348 مثل دیگر احزاب قائم به شخص، فعالیتش محدود شد. پس از انقلاب اسلامی نیز جامعه سوسیالیست‌ها بار دیگر به رهبری رضا شایان به جبهه ملی چهارم پیوستند و فعالیت خود را آغاز نمودند؛ ولی، با فرو پاشی جبهه ملی، این گروه نیز از صحنه سیاسی كشور محو شد.

 
 
 


[1] . نجاتي، غلام رضا؛ تاريخ سياسي بيست و پنج ساله ايران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1373، ج 1، صص 158 – 157.
[2] . آذري شهرضايي، رضا؛ جامعه سوسياليست‌هاي نهضت ملي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1383، صص 34 – 33.
[3] . مدير شانچي، محسن؛ احزاب سياسي ايران، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1375، ص 148 تا 160.
[4] . مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، خليل ملكي به روايت اسناد ساواك تهران، وزارت اطلاعات، 1379، ص 10.

 


 
 
 
1398/05/29
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  Powered By vwideas