در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  نسخ، اعمال ولايت و حاكميت خداوند است
تاریخ  :  1390/10/22
منابع  :  روزنامه كيهان، شماره 20097 به تاريخ 24/9/90، صفحه 8
كلمات كليدي  :  نسخ، حاكميت خداوند
نوع مقاله : نشريات
موضوع مقاله : اسلامي
همه‌ی كائنات، مملكت خداست و خدا دوست دارد كه بندگانش به این مالكیت و قدرت و وحدانیت او اقرار كنند و برای او خاضع شوند و در همه‌ی كارهایشان به سوی او برگردند و تمرد نكنند و هرچه هم توانایی داشته باشند یا توانایی دیگران( غیر خدا) هرچه باشد، از راه خدا منحرف نشوند. زیرا در نهایت بندگان با حقیقت تكان دهنده‌ای روبرو خواهند شد و آن مالكیت و ولایت مطلقه و تامّه‌ی خداست و این كه تنها او می‌تواند آنها را اداره و به ایشان كمك فرماید و در واقع نیز نسخ و تغییر و تبدیل آیات از جانب حق تعالی، همین اعمال ولایت و سرپرستی و یاری رسانی به انسانهاست. البته همه‌ی آیات خدا قابل نسخ یا آیات اعجازی نیستند: مثلاً حج ابراهیمی و نماز و غیره با تغییر روزگاران دگرگون نمی‌شوند و بسیاری از آیات‌، خرق عادت نبوده و ناقض قانون و سنّت طبیعی نیستند.
ناسخ به نسخ كلّی در قرآن، آیه‌ای است كه حكمی ثابت را در شریعت اسلام یا در شریعت دیگری نسخ كند و منسوخ كلّی، آیه‌ای است كه حكم ثابت آن در شریعت نسخ شده باشد. اما ناسخ به نسخ جزئی، آیه‌ای است كه حكم آن به شخصی تعلق گرفته باشد و حكم دیگری از او برداشته شده باشد و منسوخ جزئی ، آیه‌ای است كه حكم آن از این شخص نسخ (ازاله و ابطال) شده باشد.
ناسخ به نسخ جزئی جز در متشابهات صورت نمی‌گیرد. «عامّ» آیه‌ای است كه حكمش بطور عمومی شامل همه‌ی اشخاص و همه‌ی احوال باشد و خاص، آیه‌ای است كه حكمش مختص یك شخص یا یك حال باشد. لذا از جهتی شاید بتوان گفت كه آیه‌ی عام و محكم یكی هستند و آیه‌ی خاص و متشابه نیز یكی هستند و به این معنی، ناسخ و منسوخ و عام و خاص را جز اولیای ویژه‌ی خدا (علیهم السلام) كسی نمی‌شناسد، زیرا شناخت آیاتی كه متشابه و مصادیق خاص هستند و ناسخها و منسوخهایی كه جزء آیات متشابه محسوب می‌شوند، جز با بصیرتی از جانب خداوند ممكن نیست.
پس فرقی نمی‌كند كه آیات منسوخ هم در شریعت ناسخ باشد یا در شرایع قبلی، بلكه مهم اینست كه حكم ثابتی كه در شریعتی به آن عمل شده است، توسط حكم دیگری در همان شریعت یا در شریعت بعدی نسخ و جایگزین شود. همچنین این كه ناسخ مربوط به همه‌ی مردم یا گروهی از آنها یا یك شخص از آنها باشد، مربوط به احوال مردم و مناسب با مسائل یا امراض یا ترقی حال یك شخص یا گروه یا جامعه یا همه ی مردم است. همان طور كه گستره‌ی دستورالعملهای پزشكان هم( از نظر دارو، غذا و بهداشت) متفاوت است.
«آیه» بر وزن فعله ( مخفّف فاع له) به معنی علامت یا نشان، و جمع آن «آیات» است و هم به آیات كتاب تدوینی (قرآن) اطلاق می‌شود كه علامات خداوند متعال و نشانه ی رسالت رسولش هستند. همچنین بر احكام رسالت و نبوت نیز كه علامات خدا و رسولش و رسالتش هستند، اطلاق می‌شود.
به علاوه به نشانه‌های آفاقی (جهان آفرینش خارج وجود انسان) و انفسی (مربوط به درون وروح انسان) هم كه علامات خداوند متعال هستند، «آیه» گفته می‌شود. آیات عظمی (انبیاء و چهارده معصوم علیهم السلام) هم كه حاكی از همه‌ی اسماء حسنی و صفات علیای حق تعالی هستند، جزء آیات تكوینی انفسی محسوب می‌شوند.
«نسخ» به معنی رفع (برطرف شدن) در آیات تكوینی هم رخ می‌دهد. اما از طرف دیگر، نسخ جز در آیاتی كه به عالم طبیعت نازل شده‌اند رخ نمی‌دهد و آیات خدا در عالم طبیعت به منزله‌ی آیات متشابه­اند. اما آیات جهان برتر و غیرمادی (فرشتگان، روح و نفوس در عالم ملكوت اعلی و سفلی) محكمات و به منزله امّ الكتابند و نسخ در آنها راه ندارد.
همان طور كه گفته شد « ننس‌ها» از باب ا فعال (نساء ) به معنی محو چیزی از قلوب است، علی­رغم اینكه در واقع وجود دارد یا محو آثار آن است از دلها، علی رغم بقاء آن یا بقاء حكمش در واقع (یعنی مسلمین آن را فراموش می‌كنند یا حكم به ترك آن می‌رسد، بدون آنكه آیه‌ی ناسخی بیاید) و نمی‌توان به این آیه استناد كرد و نسبت سهو و نسیان به نبی اعظم و پیامبر اكرم خدا صلی الله علیه و آله داد، بلكه ممكن است (ا‌نساء بدنبال نسخ) به معنی محو از دل یك شخص یا گروه یا جامعه (و قوم) یا امت بوده باشد.
اشكالی كه به جمله‌ی بعدی (می‌آوریم بهتر از آن یا مثل آن را) می‌گیرند هم- گذشته از آنچه كه در مورد مصلحت و ثواب گفته شد- چنین رفع می‌شود كه در آیات تدوینی و احكام رسالت و آیات آفاقی كوچك (یعنی در اجزای عالم طبیعت) امكان جایگزینی با چیزی همانند یا برتر وجود دارد. اما در آیات عظمی قابل تصور نیست كه بطور كلی (فی‌الجمله) چیزی همانند یا برتر از پیامبران بطور كلی آورده شود. البته برخی از آیات قرآن كریم دلالت بر افضلیت بعضی از پیامبران نسبت به بعضی دیگر می‌كند، ولی بیشتر پیامبران آینده در مرتبه‌ی پیامبران گذشته نبودند و پیامبران بعد از هر پیامبر اولوالعزم هم پایین‌تر از او بودند و خیریت ( بهتر بودن) آن‌ها با لحاظ و اضافه‌ی كسانی است كه آن آیات برای ایشان آمده بود و شكی نیست كه زمانها و اهل آن مختلف بودند و بعضی از آنها نیرومندتر و قادر بر پذیرش احكام از پیامبری نیرومندتر بوده و برخی هم ناتوان بودند و فقط می‌توانستند احكام را از پیامبری ضعیف‌تر بپذیرند‌. لذا خیریت پیامبری به طور ذاتی منافاتی با عدم خیریت او برای (با اضافه‌ی) امّت پیامبر دیگر ندارد.

 


0/5 - (0)
 
 
 
1398/05/27
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید