در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  غدير استمرار تربيت نبوي
تاریخ  :  1390/12/06
منابع  :  روزنامه اطلاعات دوشنبه 23 آبان1390 ـ شماره 25177
كلمات كليدي  :  غدير استمرار تربيت نبوي
نوع مقاله : نشريات
موضوع مقاله : اسلامي
نویسنده: فرازی از بیانات مقام معظم رهبری در عید غدیرخم
 
عید غدیر، عیدی بسیار بزرگ و خاطره عظیم تاریخى است؛ لذا در مضمون عید غدیر درسهایی وجود دارد كه اگر ملت اسلام این درسها را به گوش جان بشنوند، حقیقتاَ از این روز بهره خواهند برد.
در واقعه غدیر، درسهاى بزرگى وجود دارد. این واقعه جزو وقایع مسلم تاریخ اسلام است؛ این‌طور نیست كه فقط شیعه حدیث غدیر را نقل كرده باشد، بلكه بسیاری از علما و محدثان اهل سنت، این حدیث و حادثه را نقل كرده‌اند. در این روز پیغمبر دست امیرالمؤمنین را بلند كرد و فرمود: «من كنت مولاه فهذا على مولاه»؛ و بدین سان پیغمبر، امیرالمؤمنین را به جانشینى خود برگزید. باید معرفتى كه در این كلام عمیق پیغمبر وجود دارد، درست فهمیده بشود.
پیغمبر براى این مبعوث شده بود كه مردم را تعلیم دهد و تزكیه كند: «یعلمهم الكتاب و الحكمه و یزكیهم»: باید انسان‌ها هم آموزش داده شوند و هم تزكیه شوند، تا این كره خاكى و این جامعه بزرگ بشرى بتواند مثل یك خانواده سالم راه كمال را طى كند و از خیرات این عالم بهره مند شود. هدف همه نبوت‌ها و بعثت‌ها این است.
هر یك از انبیا كه به نبوت مبعوث شدند، این اقدام بزرگ تعلیم و تربیت را تا حدى كه امكانات زمان اجازه می‌داد، پیش بردند؛ اما دین خاتم و نبى خاتم باید این حركت عظیم الهى را ابدیت ببخشد؛ چون پیغمبر دیگرى مبعوث نخواهد شد تا بشر به آن سر منزل نهایى خود در این عالم كه زندگى در كره خاكى و در خانواده بشرى همراه با صلح و صفا و عدالت و بهره‌مندى از خیرات عالم است، نزدیك بشود و بالاخره به آن برسد. چگونه می‌شود بشریت را به آن سرمنزل نهایى نزدیك كرد؟ باید تعلیم و تربیت مستمرّى از موضع حكومت و قدرت سیاسى، آن هم از سوی كسى مثل پیغمبر، این جامعه بشرى را به تدریج پیش ببرد و تربیت كند و ناهنجاری‌ها را در میان آنها كاهش دهد، تا بشریت بتواند به آن نقطه‌ای كه شروع زندگى سعادتمندانه همه انسانهاست، كه ما آن را دوره حضرت ولى‌عصر (ارواحنا فداه) می‌دانیم، برسد.
دوره ولى عصر (ارواحنافداه)، دوره پایان زندگى بشر نیست، بلكه دوره آغاز زندگى بشر است؛ زیرا حیات حقیقى انسان و سعادت حقیقى این خانواده عظیم بشرى تازه شروع خواهد شد و استفاده از بركات و استعدادها و انرژی‌هاى نهفته در این كره خاكى براى انسان بدون ضرر،خسارت،نابودى و ضایع كردن ممكن خواهد شد. در دنیای امروز، بشر از چیزى استفاده می‌كند، اما به چیز دیگری ضرر می‌زند. امروز نیروى اتم را كشف می‌كند، اما از آن برای نابودى انسان استفاده می‌كند؛ نفت را از اعماق زمین استخراج می‌كند، اما آن را در راه تضییع و تخریب محیط زیست انسان به كار می‌برد؛ كما این كه در این صد سال اخیر این گونه بوده است. بشر نیروهاى محركه و انرژی‌هاى پنهان و قوه بخار و سایر نیروها را كشف می‌كند؛ اما انسان‌ها را به انواع و اقسام گرفتاری‌هاى جسمانى دچار می‌كند. به بشر سرعت و سهولت داده می‌شود؛ اما خیلى چیزها مثل ارزشهاى اخلاقى از او گرفته می‌شود. اما در دوران ظهور حضرت بقیهالله (ارواحنافداه) وضعیت این گونه نیست. بشر از خیرات عالم، از انرژی‌هاى پــنهان و از نیروهاى نهفته در طبیعت استفاده بى ضرر و بى خسارت می‌كند؛ استفاده‌ای كه مایه رشد و پیشرفت انسان است. همه پیامبران آمده‌اند تا ما را به این نقطه برسانند.
 
پیغمبر خاتم برای رساندن انسان‌ها به این نقطه، به مقتضاى دین خاتم، باید چه كاركند؟ باید این تربیتى كه او به انسان‌ها ارزانى كرده است، مستمر و طولانى باشد و چندین نسل را پى در پى شامل بشود. پیغمبر اكرم(ص) از دنیا خواهد رفت: «انك میت و انهم میتون»: پس باید كسى را نصب كند كه بعد از خود او دقیقاً همان راه و همان جهت و همان شیوه‌ها را مورد استفاده قرار بدهد و او كسی نیست جز «على بن ابیطالب». معناى نصب غدیر این است.
اگر درآن روز، امت اسلامى نصب پیغمبر را درست و با معناى حقیقى اش درك می‌كردند و تحویل می‌گرفتند و به دنبال على بن ابى‌طالب(ع) راه می‌افتادند و این تربیت نبوى استمرار پیدا می‌كرد و بعد از امیرالمؤمنین هم انسان‌هاى معصوم و بدون خطا، نسل‌هاى بشرى را مثل خود پیغمبر، پى در پى زیر تربیت الهى قرار می‌دادند؛ بشریت خیلى زود به آن نقطه‌ای می‌رسید كه هنوز به آن نرسیده است.
علم و فكر بشرى پیشرفت می‌كرد، درجات روحى انسان‌ها بالا می‌رفت، صلح و صفا در بین انسان‌ها برقرار می‌شد و ظلم و جور و ناامنى و تبعیض و بى عدالتى از بین مردم رخت برمى بست.
این كه فاطمه زهرا (سلام الله علیها) كه در آن زمان عارف‌ترین انسان‌ها به مقام پیغمبر و امیرالمؤمنین بود، فرمود اگر دنبال على راه می‌افتادید، شما را به چنین سرمنزلى هدایت می‌كرد و از چنین راهى می‌برد، به همین خاطر است؛ ولى بشر بسیار اشتباه می‌كند.
در تاریخ، اشتباهات بزرگ همیشه سرنوشت انسان‌ها را با مشكلات بزرگ دچار كرده است.ماجراى سیر انسان در دوران نبوت نبى خاتم(ص)، ماجراى بسیار پرحادثه و مهم و حامل فلسفه بسیار عمیقى است كه شایسته است مورد بررسی قرار بگیرد. امروز هم بشر باید همان حركت و تلاش را انجام دهد.
جوامع بشرى، هرچه با عدالت و معنویت همراه بشوند و هرچه انسان‌ها از رذایل اخلاقى؛ خودخواهی‌ها، بداندیشی‌ها، بددلی‌ها، شهوترانی‌ها و خودپرستی‌ها دور بشوند، آن آینده نزدیك‌تر خواهد شد. بشر در طول تاریخ در كجراهه‌هایى قرار گرفته كه او را از سر منزل نهایى بسیار دور كرده است.
امروزه انقلاب اسلامى فرصت دوباره‌اى است كه به بشریت داده شده است. در دریایی متلاطم از امواج گوناگون مادى و نابودى ارزشهاى اخلاقى و معنوى، ناگهان این كشتى نجات دهنده با ناخداى اسلام و با رهبرى قرآن ظاهر شده و انسان‌ها را به سمت خود دعوت كرده است.
این یك حادثه كوچك نیست. یك ملت به این كشتى نجات چسبیده است و ملت‌هاى دیگر هم دیدند چگونه یك ملت می‌تواند با پیروى از سفینه نجات اسلام، از زیر بار حكومت زور و فساد طاغوت‌ها و مستكبران عالم نجات پیدا كند.
همه، به خصوص جوان‌ها بدانند كه امروز آوازه و نشانه‌ها و انعكاس‌هاى بسیار مؤثر و كارآمد فریاد انقلاب در دنیا بسیار عمیق شده است. البته از مخالفانى كه از فریاد اسلام به وحشت افتاده اند، انتظارى جزاین نیست كه عكس این بازتاب‌هاى جهانى را منعكس كنند. لیكن حقیقت قضیه این است كه تا اعماق جان انسان‌ها، در چهار گوشه عالم ـ نه فقط در دنیاى اسلام ـ بازتاب حركت ملت ایران منعكس شده است.
در بسیارى از كشورها جوان‌ها به نداى اسلام دل بسته‌اند؛ اما تا قبل از انقلاب اسلامى این دلبستگى وجود نداشت و این تداوم راه غدیر است. این مطرح كردن یك خط روشن براى بشریت است، تا در سایه این خط روشن، هر چه زودتر به سرانجامى كه همه پیغمبران مژده آن را داده اند( روز نجات)، برسند.
امروز همه ما در قبال مسأله غدیر مسؤولیم. مسؤولان كشور باید سعى كنند اعمال و رفتار و حركات و سكنات و برنامه‌ریزی‌هایشان را به گونه‌اى تنظیم كنند كه با هدف‌هاى اسلام كه همان هدف‌هاى غدیر است، منطبق باشد. اگر چه همه دنیا، به خصوص كمپانی‌هاى صهیونیستى و قدرتمندان و زرسالاران عالم ناراحت بشوند و هجمه تبلیغاتى راه بیندازند. پایه انقلاب مستحكم است و این طوفان‌ها نمى‌تواند آن را متزلزل كند.
از چه می‌ترسند؟ ملاحظه چه چیزى را می‌كنند؟ بعضی‌ها در برنامه ریزی‌هاشان، در اجراهاشان، در تصمیم‌گیری‌هاشان، در حرف زدن‌هاشان، در موضعگیری‌هاشان، دائماً مواظب‌اند كه نكند فلان رادیوكه به فلان دستگاه جاسوسى وابسته است، علیه این صحبت یا علیه این شخص حرفى بزند.
امروز پیام اسلام، پیام جذابى است. پیام ما، پیام عدالت است. پیام ما، پیام نجات انسان‌ها و نجات همه جوانهاست. نسل جوان در دنیای امروز، غرق در بدبختى ونابسامانى، رنج‌ها و فشارهاى روحى و عصبى و ابهام درآینده است و این به خاطر دورى از معنویت است.
مسؤولان، به نام اسلام، براى اسلام و با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه این و آن، موضعگیرى كنند، حرف بزنند و عمل كنند.
مردم عزیزمان هم، به خصوص جوان‌ها، بدانند این راهى كه اسلام و قرآن و خط غدیر ترسیم كرده، راهی روشن است؛ راهى كه با استدلال و فلسفه مستحكمى ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتى پیدا كرده است.
خوشبختانه امروز این راه در دنیا مطرح است و دیگر ما در تنهایى و عزلت نیستیم؛ بلكه در مركز و محور توجه مردم جهان، به خصوص كشورهاى اسلامى هستیم. راه ما خوش عاقبت و روشن است و باید با تلاش مسؤولان و پشتیبانى قشرهاى مختلف مردم، قدم به قدم این راه را طى كنیم و پیش برویم. این راه كوتاه‌مدت نیست و همان راهى است كه بالاخره به نجات بشریت منتهى خواهد شد و ان‌شاءالله زمینه‌هاى ظهورمهدى موعود (صلوات‌الله علیه و عجل‌الله فرجه) را فراهم خواهد كرد.

 


0/5 - (0)
 
 
 
1398/05/29
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید