در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  تشيع و ادله رجعت
تاریخ  :  1391/02/16
منابع  :  روزنامه رسالت، شماره 7486 به تاريخ 2/12/90، صفحه 19
كلمات كليدي  :  تشيع، رجعت، معاد جسماني
نوع مقاله : نشريات
موضوع مقاله : اسلامي
نویسنده: اسلامپور كریمی
 
‏اعتقاد به رجعت و بازگشت نخبگان امت پیش از قیامت به دنیا از باورهای مسلم و تردیدناپذیر شیعه است؛ تا بدانجا كه پیروی مذهب تشیع و اعتقاد به رجعت متلازم یكدیگر است و برخی از یاران و پرورش یافتگان مكتب «اهل بیت(ع)» با همین صفت معرفی شده‌اند و خرده گیران بر شیعه نیز همین اعتقاد را وسیله نكوهش و مخالفت خویش قرار داده‌اند.
گفتیم كه برادران اهل سنت اعتقاد به رجعت را به شدت انكار كرده و آن را از عقاید اعراب جاهلی، یهود و نصارا و عقیده هواپرستان و بدعت گذاران و... دانسته‌اند و هر كسی را كه به رجعت معتقد باشد، كافر، كذاب، فاسق، خبیث و... معرفی نموده و مستحق انواع عذابهای دنیوی و اخروی شمرده‌اند و...‏
نكته بنیادین آنكه رجعتی كه برادران اهل سنت آن را به شیعه نسبت می‌دهند، از عقاید غُلات و مفوضه است كه هیچ ربطی به اعتقادات شیعه امامیه ندارد. بنابراین نزاع شیعه و سنی در باب رجعت در آغاز، لفظی بوده است؛ ولی در اثر تعصب كوركورانه و عدم درك صحیح مفهوم «رجعت» و عدم تفكیك بین عقیده غلات و شیعه (حصول شبهه) و جهل و حسادت، به مرور زمان به صورت یك اختلاف اساسی و عقیدتی تبدیل شده است؛ زیرا رجعت مورد اعتقاد شیعه جز اعتقاد به ثبوت قدرت خداوند متعال در زنده كردن مردگان قبل حشر اكبر (قیامت) نیست. ‏
 
دلایل اثبات و صحت رجعت از دیدگاه شیعه
برای اثبات رجعت ادله‌ای اقامه شده است كه به عمده‌ترین آنها در این نوشتار اشاره می‌شود:
 
1. رجعت از سنخ معاد جسمانی است
نخستین دلیلی كه برای اثبات رجعت بدان تمسك شده است، همسنخ بودن آن با معاد جسمانی است. بنابراین، با همان ادله ای كه معاد جسمانی اثبات می‌شود، امكان رجعت نیز قابل اثبات است.
توضیح اینكه رجعت و معاد جسمانی، دو مصداق یك حقیقت‌اند كه همان دوباره زنده شدن باشد. پس اگر دوباره زنده شدن، امری ممكن باشد، رجعت نیز ممكن خواهد بود؛ زیرا همان گونه كه به اثبات رسیده است: «حكم الامثال فی مایجوز و فیما لایجوز سواء». پس بر اساس این قاعده، اگر معاد جسمانی ممكن باشد، رجعت كه مثل آن است نیز ممكن خواهد بود. از آنجا كه در باب معاد، مسلمانان نه تنها امكان آن، بلكه وقوع آن را نیز امری مسلم می‌دانند، پس منطقاً هیچ مسلمانی نمی‌تواند در امكان رجعت تردید كند. از این رو، سید مرتضی‏ می‌گوید: هیچ گونه اختلافی میان مسلمانان در امكان و مقدور بودن آنچه شیعه در مسئله رجعت می‌گوید برای خدا نیست؛ اختلافی كه هست این است كه آیا چنین چیزی در آینده واقع خواهد شد یا خیر.
نیز برخی از از اندیشمندان اهل سنت تصریح كرده اند كه اصل احیای پس از مرگ و برگشتن به دنیا از اموری است كه مقدور خداوند است و نمی‌توان در آن تردید كرد؛ اختلافی كه هست، در وقوع آن در آینده است.
 
2. دلایل و شواهد قرآن
از نظر شیعه، قرآن به مسئله رجعت پرداخته و ثبوت و وقوع آن را هم در امتهای گذشته و هم در آخرالزمان و در آیات متعددی به صورت مفصل بیان كرده است. به طور كلی آیاتی را كه درباره رجعت وارد شده را می‌توان به دو دسته تقسیم كرد: دسته‌ای كه بر وقوع رجعت در امتهای گذشته دلالت دارد و دسته‌ای كه بر وقوع آن در آینده دلالت می‌كند.
الف. دلایل ثبوتی و وقوعی رجعت استدلال به آیاتی را كه حكایت از وقوع رجعت در امتهای گذشته دارد می‌توان در قالب یك قیاس منطقی به صورت زیر بیان كرد:
رجعت امری است كه بارها در امتهای پیشین رخ داده است و هر امری كه در امتهای گذشته رخ داده باشد، در این امت (امت پیامبر اسلام) نیز واقع خواهد شد، پس نتیجه می‌گیریم كه رجعت در این امت نیز واقع خواهد شد. نكته شایان توجه اینكه همان گونه كه ملاحظه می‌شود، استدلال مزبور به صورت شكل اول از اشكال چهارگانه استدلال منطقی است كه در صورت تمام بودن مقدمات آن، در صحت نتیجه آن نمی‌توان تردید كرد. اكنون باید دید آیا مقدمات آن تمام است یا خیر؟ برای اثبات مقدمه نخست (صغری) به تعدادی از آیات كه همگی بر وقوع رجعت در امتهای گذشته دلالت دارد، تمسك شده است:
1. مرگ چند هزار نفر و حیات دوباره آنان: قرآن كریم می‌فرماید: «آیا ندیدی گروهی را كه از ترس مرگ از خانه‌های خود بیرون رفتند، در حالی كه هزاران تن بودند، پس خداوند به آنها فرمود: «بمیرید»، پس خداوند آنها را زنده كرد، كه خداوند به بندگان خود صاحب فضل و احسان است، اما بیشتر مردمان سپاسگزاری نمی‌كنند.» ‏
این آیه شریفه بیانگر این است كه آنچه در امتهای گذشته رخ داده در این امت( امت پیامبر اسلام) نیز رخ خواهد داد و یكی از آن وقایع مسئله رجعت و زنده شدن مردگانی است كه در زمان ابراهیم و موسی و عیسی و عزیر و ارمیا و غیر ایشان اتفاق افتاده باید در این امت نیز اتفاق بیفتد.
در تفسیر این آیه شریفه، مفسران سخنان فراوانی بیان كرده‌اند كه آیا شمار آنها 10 هزار، سی هزار، چهل هزار و یا هفتاد هزار نفر بوده و آیا اهل شام بودند و یا اهل «داوَرْدان» در شرق واسط[83] و اینكه آیا از ترس طاعون فرار كردند، یا از وبا و یا از جهاد، ولی اتفاق نظر دارند كه آنها هزاران نفر بوده‌اند كه از ترس مرگ، از خانه و كاشانه خود گریختند و به فرمان خداوند در یك لحظه از دنیا رفتند و به قدرت پروردگار یك بار دیگر به این جهان برگشتند.
برخی از مفسران فاصله مرگ و زنده شدن آنها را هشت روز بیان كرده‌اند؛ ولی برخی دیگر تصریح كرده‌اند كه بدن آنها كاملاً فرسوده و استخوانهایشان پوسیده بود. امام صادق(ع) از این فاصله به «روزگاری بس طولانی» تعبیرو امام رضا(ع) تعداد آنها را 35هزار نفر و فاصله مرگ آنان را تا هنگام زنده شدن، شصت سال بیان فرموده است.
از امام باقر(ع) روایت شده كه آنها به زندگی خود بازگشتند، در خانه‌های خود مسكن گزیدند، با همسران خود زندگی كردند، آن گاه با اجل طبیعی از دنیا رفتند. و معنای رجعت چیزی جز این نیست.

 


1.8/5 - (6)
 
 
 
1398/05/29
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید