در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  پيوند "ايمان" و "عمل" از منظر آخرين پيامبر خدا
تاریخ  :  1391/04/07
منابع  :  روزنامه جمهوري اسلامي 15/1/91
كلمات كليدي  :  ايمان، عمل، پيامبر
نوع مقاله : نشريات
موضوع مقاله : اسلامي
نویسنده: دكتر محمد رضا جواهری
 
عنصر "ایمان" در روان‌شناسی شخصیت انسان بر اساس آموزهای دینی از جایگاه عالی برخوردار است. از این رو "ایمان شناسی" از مباحث بسیار مهم در فرهنگ اسلامی است. ایمان به خدا و فرستادگان خدا در زندگی انسان چه آثاری دارد؟ تعریف و ماهیت ایمان چیست؟ آیا ایمان صرفاً یك امر درونی و اعتقادی است یا با رفتار و گفتار انسان نیز پیوند دارد؟ حقیقت ایمان و حد و مرزها و امتیازات و ویژگی‌های ایمان كدام است؟ بهترین منبع و بالاترین مرجع برای درك حقیقت ایمان احادیث پیامبر اعظم حضرت محمد بن عبدالله صلی‌الله علیه وآله وسلم است. تعریف پیامبر خدا از ایمان محكم‌ترین و زیباترین تعریف است چون جامع و كامل است و از جانب خدای متعال و بر پایه وحی الهی استوار است و ارزش مطلق و جاویدان و جهانی دارد.
 
پیوند "ایمان" و "عمل"
در منطق اهل بیت علیهم السلام و احادیث نبوی، ایمان و عمل پیوند اساسی و ارتباط بنیادی و ماهوی دارند. ایمان و عمل تفكیك ناپذیرند و در تعامل با هم قرار دارند. بر اساس گزارش امام علی علیه السلام پیامبر خدا حضرت محمد صلی‌الله علیه وآله وسلم در تعریف ایمان فرموده‌اند:
الایمان معرفة بالقلب و قول باللسان و عمل بالاركان (كنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، ج 1، ص 27، حدیث 2).
"ایمان شناخت با دل است و گفتن با زبان و عمل با اركان بدن"
 
مطابق این حدیث نبوی "ایمان" دارای سه بعد قلبی و لسانی و عملی است. بنابراین ایمان تنها معرفت قلبی نیست بلكه باید در گفتار و رفتار نیز نمودار گردد. "ایمان" هم گرایش درونی و قلبی است و هم بیان و اظهار زبانی و هم عمل و رفتار است.
امام علی علیه السلام تفكیك ناپذیری ایمان و عمل را از قول پیامبر خدا صلی‌الله علیه وآله وسلم در حدیث دیگر چنین گزارش نموده‌اند:
الایمان والعمل اخوان شریكان فی قَرَنٍ، لایقبل‌الله احد هما الّا بصاحبه (كنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، ج 1، ص 33، حدیث 59)
ایمان و عمل دو برادر شریك و به هم پیوسته‌اند، خداوند هیچ یك از آن دو را جز با صاحب و همراهش نمی‌پذیرد و قبول نمی‌كند.
 
بر اساس این حدیث نبوی قبولی ایمان قلبی در گرو رفتار و عمل خارجی است و ایمان و عمل دو شریك جدایی ناپذیرند.
پیامبر اسلام در حدیث دیگر فرموده‌اند:
لیس الایمان بالتحلّی ولابالتمنی و لكن الایمان ما خلص فی القلب و صَدَّقه الاعمال (بحار الانوار، ج 69، ص 72)
ایمان به ادعا و آرزو نیست بلكه ایمان آن است كه در دل خالص باشد و عمل آن را تصدیق و تأیید كند.
 
آری ایمان و عمل توأمان‌اند. جایگاه اصلی ایمان قلب است و زمانی كه ایمان خالص در قلب نهادینه و پایدار شد رفتار انسان با آن انطباق خواهد داشت و تعارض و تضادی بین ایمان و عمل مشاهده نمی‌گردد. ایمان آن حقیقتی است كه در دل جای می‌گیرد و رفتار انسان آن را تصدیق می‌كند مردم "انسان مؤمن" را افزون بر شعار و گفتار باید با رفتار و اعمال بشناسند. نقش ایمان در زندگی انسان مؤمن باید آشكار گردد.
 
حقیقت ایمان
در احادیث نبوی "حقیقت ایمان" توصیف گردیده است و در همین احادیث ارتباطات ایمان و رفتار نشان داده می‌شود. پیامبر اسلام فرموده‌اند:
لایحق العبد حقیقة الایمان حتی یغضب لله و یرضی لله فاذا فعل ذلك فقد استحق حقیقة الایمان (كنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج 1، ص 36، حدیث 99).
بنده به حقیقت ایمان نمی‌رسد مگر آن كه برای خدا به خشم آید و برای خدا خشنود شود. پس هر گاه چنین كند سزامند ایمان حقیقی گشته است و استحقاق حقیقت ایمان را یافته است.
 
آری خشنودی برای خدا و تولّی، خشم برای خدا و تبری در ماهیت ایمان جای دارد و این خشنودی و غضب برای خدا باید به فعلیت و عینیت در خارج برسد و در گفتار و رفتار هویدا گردد.
انس بن مالك گفته است پیامبر خدا فرموده‌اند:
لایؤمن عبد حتی یحب للناس ما یحب لنفسه من الخیر (كنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج 1، ص 36، حدیث 95).
هیچ بنده‌ای مؤمن نیست مگر آن كه هر خوبی برای خود می‌خواهد برای مردم نیز بخواهد.
 
در حدیث نبوی دیگر آمده است:
لایبلغ عبد حقیقة الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسه (كنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، ج 1، ص 37، حدیث 104).
هیچ بنده‌ای به حقیقت ایمان نرسد مگر آن كه برای مردم دوست بدارد آن چه را برای خودش می‌خواهد.
 
در این دو حدیث نبوی درس‌ها و پیام‌های اخلاقی بزرگی نهفته است. در حقیقت ایمان، مهرورزی نسبت به مردم نهفته است هر آن چه انسان مؤمن برای خود می‌پسندد و به آن علاقه دارد و دوست می‌دارد دیگران در ارتباطات با وی به آن عمل كنند، باید در روابط اجتماعی خویش با دیگران به آن پای‌بند باشد.
پیامبر اسلام در این احادیث مربوط به ایمان به همه مؤمنان هشدار داده‌اندكه باید گفتار و رفتارشان مطابق منطق دین و ایمان قلبی آنان باشد. پذیرش اصل پیوند ایمان و عمل در گفتار و رفتار اهل ایمان تأثیرگذار است و منافع بسیاری دارد. باور این كه در حقیقت ایمان، عمل انسان سهم زیادی دارد خودش سازنده اخلاق مؤمنان است. این احادیث نبوی تكلیف پیروان پیامبر خدا را آشكار می‌نماید. گفتار و رفتار مسلمانان نباید با اسلام زاویه داشته باشد، چون اسلام و ایمان هر فرد را باید در عمل اسلامی او جستجو كرد.
 
 
 

3/5 - (2)
 
 
 
1398/05/27
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید