در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  سعادت از ديدگاه قرآن در دين باوري و عمل صالح است/ توشه برداري آخرت از بهره هاي دنيا
منابع  :  خبرگزاري مهر
كلمات كليدي  :  سعادت از ديدگاه قرآن
نوع مقاله : نشريات
خلاصه  :  رئيس مؤسسه معارف وحي و خرد با تأكيد بر اينكه سعادت از ديدگاه قرآن در دين باوري و عمل صالح است، گفت: قرآن، سعادت را اين مي داند كه انسان از زندگي اين جهاني خودش بهره هاي لازم و درست و حلال را ببرد و از بهره هاي دنيا براي توشه برداري آخرت استفاده كند.
رئيس مؤسسه معارف وحي و خرد با تأكيد بر اينكه سعادت از ديدگاه قرآن در دين باوري و عمل صالح است، گفت: قرآن، سعادت را اين مي داند كه انسان از زندگي اين جهاني خودش بهره هاي لازم و درست و حلال را ببرد و از بهره هاي دنيا براي توشه برداري آخرت استفاده كند.
حجت الاسلام والمسلمين دكتر علي نصيري، رئيس مؤسسه معارف وحي و خرد در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اين سؤال كه خوشبختي به عنوان يك دغدغه هميشگي بشر چگونه تعريف مي شود و اصولا چگونه به دست مي آيد؟، گفت: مسأله سعادت انسان ازجمله مباحث اساسي و مهمي است كه سابقه و عقبه سه هزار ساله دارد. از قبل از ميلاد مسيح(ع) به انديشه ها و تفكرات سقراط، افلاطون و ارسطو برمي خوريم كه يكي از مباحث مهمي كه در موضوع انسان شناسي و اخلاقي اين انديشه ها مطرح مي شود، بحث سعادت و خوشبختي انسان است.
وي افزود: فلاسفه اوليه مطالبي را بيان كردند كه از نوع اخلاق فلسفي است. آنها به نيازمنديهاي انسان در اين دنيا و تا حدودي به نيازهاي علوي و والاي انسان توجه داشتند. آن چيزي كه بعد از اينها يا در رديف و پيش از آنها مطرح بوده، مربوط به متون ديني است كه انبياء مطرح كردند و به صورت كامل تر از همه در دين اسلام مطرح شده است. به عبارت ديگر مي توانيم بگوئيم تحليلي از بحث خوشبختي و سعادت را فلاسفه مطرح كردند. بخشي از اين بحث را آئينها (اديان غيرآسماني) مطرح كردند و بخشي را هم اديان آسماني مطرح كردند و البته به صورت كاملتر و والاتر توسط اسلام مطرح شده است.
نصيري در ادامه سخنانش اظهار داشت: در كنار اينها بخشي هم حاصل تفكر فلاسفه عصر مدرنيته است و در بين تعاريفي كه مطرح شده، نكته اي در همه تعريفها به طور يكسان وجود دارد و آن اين است كه بازگشت و فرجام اين تعاريف مبتني بر مباني هستي شناسي، انسان شناسي و معرفت شناسي است، يعني هر كس كه سعادت و خوشبختي را معنا كرده تفسيري از هستي، انسان و بنياد تفكر و معرفت داشته، لذا واكاوي اينها خود اينها كار مبسوط و مفصلي است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت ايران تصريح كرد: در مجموع اعتقاد ما بر اين است كه اگر ما بخواهيم نگاه كلي داشته باشيم آنچه را كه فلاسفه در اين باره ارائه كردند اعم از فلاسفه يونان قديم تا فلاسفه عصر مدرنيته كه كاملا رويكرد الحادي دارند و انسان را تا سطح حيوان تكامل يافته، تنزل دادند، در نوع تفكر اينها كه برگرفته از نوعي عقلگرايي و علم زدگي هست ضعفها و نوعي كاستيها و چالشهايي را مي بينيم.
وي بيان كرد: آنچه را كه فلاسفه عصر يونان مطرح مي كنند گاهي اوقات تفكري مثل تفكر «كلبيون» ظهور مي كند كه سعادت را در جدا شدن از همه لذايذ دنيا و «سگ وارانه» زندگي كردن تعريف مي كند. گاهي اين تفكر فلسفي آنقدر تنزل پيدا مي كند كه تفكري را كه امثال نيچه، هيوم، جان لاك، بنتام، راسل و ... ارائه مي دهند. آنها تفكر انسان مدارانه و تفكري كه معتقد است كه انسان در اين دنيا آمده تا هرچه بيشتر لذت ببرد، منتفع شود، قدرتمند شود(كه هر كدام از اينها يك مكتب اخلاقي است) و دنبال اين هستند كه انساني سعادتمند است كه بيشترين بهره برداري را از تمتعات و بهره هاي اين دنيا داشته باشد. افرادي مثل نيچه حتي انبياء و فلاسفه را مورد نكوهش قرار مي دهند كه آرمان رياضت و زهد را مطرح كردند برعكس انسانها را بايد به لذت بردن بيشتر از زندگي و تحصيل قدرت دعوت كرد.
نويسنده كتاب «رابطه متقابل كتاب و سنت» در ادامه سخنانش اظهار داشت: پس تفكر فلسفي نسبت به نگاه آئيني يعني آنچه را كه مثلا امثال جيمز يا امثال كنفوسيوس مطرح كردند قدري بعد تعالي تري ديده مي شود و در اينجا بيشتر به جنبه هاي وارستگي از لذايذ دنيا و تا حدودي با توجه به حقيقت انسان هم ديده مي شود، اما باز هم براساس نگاه آئيني، تعريف درستي از انسان و رابطه اش با خداوند وجود ندارد و ضعف هايي هست.
وي تأكيد كرد: در بعد ديني اين موضوع، هم قدري مسأله شفاف تر مي شود. منظورم بيشتر اديان آسماني يهوديت، مسيحيت و اسلام است، البته كاملترش كه در متون مقدسي مانند قرآن و روايات آمده است، در اسلام مطرح شده است. وقتي كه از اسلام سؤال مي كنيم كه سعادت را در چه چيزي مي دانيد؟ قرآن زيبا اين مسأله را مطرح مي كند، شايد دعايي در قنوت نماز توصيه شده است و مي خوانيم «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» بهترين تعريف در اين باره باشد، البته قبل از آن آمده است كه بعضي از بندگان خوشي و سعادت اين دنيا را مي خواهند «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ: پروردگارا به ما در همين دنيا عطا كن و حال آنكه براي او در آخرت نصيبي نيست»، ولي برخي از آنها مي گويند «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».
نويسنده كتاب «مكتب تفسيري صدرالمتألهين» گفت: قرآن، سعادت را اين مي داند كه انسان از زندگي اين جهاني خودش بهره هاي لازم و درست و حلال را ببرد و از اين لذايذ و بهره هاي دنيا براي توشه برداري براي آخرت استفاده كند. البته مراتب سعادت، مراتب اشتدادي است، يعني حد نازل سعادت اين است كه انسان در اين حد فيض زندگي دنيايي را بهره مند شود و از طرف ديگر به گونه اي رفتار بكند كه از نعمت همنشيني با نيكان و لذايذ بهشتي برخوردار شود.
وي تأكيد كرد: اما سعادت در مراحل عالي تر، مراتب دقيق تري پيدا مي كند و بالاترين مرحله و رتبه در سعادت همان ميل به كمال انساني يا رسيدن به مقام انسان كامل يا همان قرب است يا به عبارت ديگر فنا در پروردگار و محو شدن در حضرت حق بالاترين مرتبه است كه در آنجا بالاترين مفهوم و محصول انساني به دست داده مي شود. انسان به جايي مي رسد كه تمام وجودش خدا مي شود و خداگونه مي شود. كه در اين مرحله از لذت هم فراتر مي رود كه مقام «عنداللهي» و «عند ربهم يرزقون» است، لذا سعادت در تعريف اسلامي ذومراتب است كه مرتبه نهايي آن «مخلصون» و «سابقون» است. كساني كه بالاترين فيض را از زندگي خودشان دارند و تمام اوقات و لحظات آنها غرق در جلوات حضرت حق و فيض ديدار خواهد بود.
نويسنده كتاب «معرفت قرآني» در ادامه سخنانش بيان كرد: دين تلاش مي كند كه زندگي متوسط و حد كفاف را در اختيار مردم قرار دهد. ترتيب بدني خود را در نظر بگيريم، به ترتيب مغز و قلب و نياز و عاطفي و بعد شكم و مسائل جنسي قرار دارند. در واقع دسته بندي نيازهاي انساني هم بايد اين گونه باشد. اسلام توصيه مي كند طوري زندگي كنيد كه نيازمند نباشيد و دست نياز به سوي كسي دراز نكنيد. اين مفهوم اش اين است كه دغدغه شكم به حداقل برسد، اينكه از طرف ديگر ازدواج جوانان تسهيل كنيد تا نيازهاي جنسي در يك مسير معتدل و طبيعي و شرعي قرار بگيرد اين دغدغه به حداقل مي رسد. اينكه گفته مي شود كه نيازهاي عارضي را زود برطرف كنيد براي اين است كه اينها جاي نيازهاي اصلي را نگيرد. اكنون مشكل جوانهاي ما اين است كه از يك طرف دغدغه شغل و كار و زندگي دارند يعني شكم جاي فكر را مي گيرد يا مشكل تأخير مسائل ازدواج دارند كه در فشار مسائل قوه شهويه قرار مي گيرند . اينها باعث مي شود كه دغدغه ها و نيازهاي درجه دوم جاي مسائل اساسي قرار مي گيرد اما در كشورهايي كه اين مسائل را به طور كاذبانه حل كردند اينها دغدغه مي شود. ما كه حل كاذبانه را نقد مي كنيم بايد صادقانه اين مسائل را حل كنيم.
وي با بيان اينكه اگر به نيازهاي انساني درست پاسخ داده شود عقل و قلب در جايگاه واقعي قرار مي گيرد كه تفكر در بالاترين مدارج قرار مي گيرد، اظهار داشت: اسلام بزرگ ترين عبادت را تفكر مي داند. تفكر از هفتاد سال عبادت هم بالاتر است و در شب قدر هم به تفكر توصيه مي شود. به نظرم هم مديران جامعه و هم جوانان بايد متوجه اين امور باشند. مديران بايد كاري نكنند كه نيازهاي مالي و جنسي در صدر نيازهاي انسان قرار بگيرد. از طرف ديگر جوانها هم نبايد به خودشان اجازه دهند كه اگر مشكلاتي هست رخنه و بهانه اي به دست شيطان بدهند و وجود وارونه پيدا كنند. بنابراين در اين امر هم مسئوليتي متوجه مديران جامعه است و هم مسئوليتي متوجه مردم خصوصا جوانان است تا به اين درك و معرفت برسند كه اگر درد و مشكلي هست باعث نشود تا سعادت را در مسير غلط جستجو كنند.
وي در پايان سخنانش تصريح كرد: سعادت از ديدگاه قرآن در دين باوري و عمل صالح است. «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ*الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ*وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ و .... ».

0/5 - (0)
 
 
 
1398/07/02
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید