در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  شيوه رهبري توحيدي و غير توحيدي/ فرق رهبري معاويه با امام علي(ع(
منابع  :  خبرگزاري مهر
كلمات كليدي  :  رهبري توحيدي و غير توحيدي
نوع مقاله : نشريات
خلاصه  :  رهبران در رهبري اجتماعي- سياسي خود از سبك هاي گوناگون بهره مي گيرند، برخي بر شيوه دستوري تأكيد مي ورزند و در اين مسير به زور و اجبار مي انديشند. منطق اين رهبران اين است «يك گره شاخ از دو زرع دُم بهتر است». برخي ديگر به « نيرنگ و فريب» انديشيده و روش فريبكاري را پيشه مي سازند. طبيعي است كه اين روش ها در طول تاريخ مورد توجه حاكمان و سياستمداران بوده و آنان با تمسك به اين شيوه ها، حكومت مي كردند. براي مثال، معاويه معمولاً از شيوه دوم بهره مي گرفت و سياستي مبتني بر روش نيرنگ و حيله داشت، در حالي كه پسرش يزيد، بر روش زور و اجبار تأكيد مي ورزيد. در عصر حاضر نيز سياستمداران و رهبران غير الهي از اين شيوه ها در عرصه هاي بين المللي استفاده مي كنند. همانند آنچه آمريكايي ها، انگليسي ها يا صهيونيست ها تا كنون به كار گرفته اند. اين گروه ها از روش معاويه و زماني از شيوه يزيدي بهره مي گيرند.
خبرگزاري مهر-گروه دين و انديشه: امام خميني (ره) رهبري است كه هدفش در راستاي هدف انبيا و اوصياي الهي بوده و سبك رهبريش براي رسيدن به اهداف توحيدي شكل گرفته است.
رهبران در رهبري اجتماعي- سياسي خود از سبك هاي گوناگون بهره مي گيرند، برخي بر شيوه دستوري تأكيد مي ورزند و در اين مسير به زور و اجبار مي انديشند. منطق اين رهبران اين است «يك گره شاخ از دو زرع دُم بهتر است». برخي ديگر به « نيرنگ و فريب» انديشيده و روش فريبكاري را پيشه مي سازند. طبيعي است كه اين روش ها در طول تاريخ مورد توجه حاكمان و سياستمداران بوده و آنان با تمسك به اين شيوه ها، حكومت مي كردند. براي مثال، معاويه معمولاً از شيوه دوم بهره مي گرفت و سياستي مبتني بر روش نيرنگ و حيله داشت، در حالي كه پسرش يزيد، بر روش زور و اجبار تأكيد مي ورزيد. در عصر حاضر نيز سياستمداران و رهبران غير الهي از اين شيوه ها در عرصه هاي بين المللي استفاده مي كنند. همانند آنچه آمريكايي ها، انگليسي ها يا صهيونيست ها تا كنون به كار گرفته اند. اين گروه ها از روش معاويه و زماني از شيوه يزيدي بهره مي گيرند.
طيف ديگر از رهبران را سياستمداران و رهبران ديني تشكيل داده اند كه روش هاي آنان متناسب با شخصيت فطري افراد و شرايط و اقتضائات زماني و مكاني آنان است. انبياي الهي و اوصياي آنان در اين گروه قرار مي گيرند. اين طيف رهبران، اهدافي مشترك داشته اند ولي شيوه هاي آنان ممكن است مشترك يا به تناسب شرايط زماني و مكاني متمايز بوده است. براي مثال، مقصد و هدف پيغمبر اسلام(ص) با مقصد و هدف اميرالمؤمنين(ع) مشترك است، با اين حال ممكن است شيوه هاي رهبري آن بزرگواران مشترك يا متفاوت باشد.
اين در حالي است كه اهداف و شيوه هاي رهبران توحيدي با اهداف و شيوه هاي رهبران غير توحيدي متعارض است. به سخن ديگر، ماهيت مقصد و شيوه هاي رسيدن به هدف رهبران غير توحيدي با ماهيت مقصد و شيوه هاي رهبران توحيدي فرق دارد. براي مثال، هدف و شيوه امير مؤمنان علي(ع) با هدف و شيوه معاويه متفاوت بوده است. روش اميرالمؤمنين بر اساس اخلاق ، صداقت، عدالت و صميميت استوار بود در حالي كه عده اي روش معاويه را كه مبتني بر حيله و نيرنگ بود مي پسنديدند؛ حتي به علي (ع) توهين مي كردند كه وي از اين راه ها و شيوه ها بي اطلاع است. علي(ع) سبك رهبري معاويه را با سبك رهبري خود مقايسه نموده و شيوه معاويه را رد مي كند و خطاب به كساني كه معاويه را زيرك مي پنداشتند مي فرمايد:« به خدا قسم كه معاويه از من زيرك تر نيست؛ ولي او نيرنگ باز است و فجور مي كند اگر نبود كه خداوند حيله گري را دوست نمي داشت، آنگاه من زيرك ترين مردم از اين حيث بودم».
در رويكرد علي(ع) اين شيوه رهبري مردود تلقي شده و كسي كه اين شيوه را انتخاب كند فاجر و فاسق است. علي(ع) در اين باره مي فرمايد:« ولي هر نيرنگ و فريبي، فسق و فجور است و هر فسق و فجوري در حد كفر است و در قيامت براي هر غداري پرچمي است كه با آن شناخته مي شود».
از اين رو، اساساً ماهيت شيوه رهبران توحيدي با رهبران غير توحيدي متمايز بوده است. از سوي ديگر، امروزه مي بينيم كه كلمه «سياست» معادل نيرنگ و فريب به كار مي رود، حال آنكه «سياست» در لغت به معناي اداره كردن و «سائس» به معناي مدير آمده است. در ادعيه ما نيز، ائمه اطهار(ع) به عنوان سياستمداران مردم و مديران آنها لقب گرفته اند. چنان كه در زيارت جامعه آمده است: «وساسة العباد» يعني سياستمداران و مديران بندگان خدا. با توجه به اين تعابير، ائمه اطهار(ع) را مي توان سياستمداران و مديران امت لقب داد و بديهي است كه هر يك از آن معصومان و ديگر رهبران توحيدي، سياست و شيوه اي براي اداره جامعه داشته اند كه با شيوه و سبك رهبران غير توحيدي متفاوت بوده است. افزون بر اين، اهداف رهبران توحيدي نيز با اهداف رهبران غير توحيدي متعارض است. رهبران الهي در راستاي «توحيد كلمه» و «كلمه توحيد» رفتار مي كنند، در حالي كه رهبران غير توحيدي براي رسيدن به اهداف نفساني و مادي حركت مي كنند.
شيوه رهبري امام خميني(ره)
امام خميني (ره) رهبري است كه هدفش در راستاي هدف انبيا و اوصياي الهي بوده و سبك رهبريش براي رسيدن به اهداف توحيدي شكل گرفته است. سبك شناسي در رهبري امام خميني(ره) به متد و روشي ديني اشاره دارد كه براي نيل به مقاصد الهي اتخاذ شده است. از اين رو، در سبك شناسي رهبري امام خميني(ره) سخن از شناسايي شيوه هاي درست نيل به اهداف رهبري است.

3/5 - (1)
 
 
 
1398/07/02
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید