در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  طبيعت گرايي اخلاقي؛ تطابق با طبيعت مبناي صدق و كذب مدعيات اخلاقي
منابع  :  خبرگزاري مهر
كلمات كليدي  :  طبيعت گرايي اخلاقي_ مدعيات اخلاقي
نوع مقاله : نشريات
خلاصه  :  طبيعت گرايي اخلاقي معتقد است صدق و كذب مدعيات اخلاقي، بر مبناي تطابق آنها با واقعيت هاي طبيعي يعني واقعيتهايي كه توسط علوم طبيعي و اجتماعي مطالعه مي شود تعيين مي گردد.
خبرگزاري مهر- گروه دين و انديشه: طبيعت گرايي اخلاقي معتقد است صدق و كذب مدعيات اخلاقي، بر مبناي تطابق آنها با واقعيت هاي طبيعي يعني واقعيتهايي كه توسط علوم طبيعي و اجتماعي مطالعه مي شود تعيين مي گردد.
مكاتب فلسفة اخلاق در غرب را به انحاي گوناگوني دسته بندي مي كنند. مي توان چهار مكتب عمده در ميان مكاتب فلسفة اخلاق غرب را برشمرد كه عبارتند از: طبيعت گرايي، شهودگرايي، احساس گرايي و توصيه گرايي.
طبيعت گرايي به مواضع فلسفي مختلف گفته مي شود كه در آنها پديده ها يا فرضيه هاي فراهنجار و فراطبيعي غلط يا ذاتاً متفاوت از پديده ها و فرضيه هاي طبيعي انگاشته مي شوند.
طبيعت گرايي اخلاقي معتقد است كه گزاره هاي اخلاقي مي توانند از درون گزاره هاي بدون بار اخلاقي (از طريق علوم طبيعي) تعريف شوند.
طبيعت گرايان معتقدند كه احكام اخلاقي و ارزشي را مي توان از طريق پژوهش تجربي، درست به همان نحوي كه گزاره هاي واقعگو توجيه مي شوند، توجيه نمود، مثلا «خوب» را به «متعلق ميل موافق بودن» تبديل مي كنند. بر اين اساس احكام اخلاقي بياناتي مبدل از نوعي واقعيت است كه مي توان آن را با تجربه آزمود.
لذا طبيعت گرايي اخلاقي معتقد است صدق و كذب مدعيات اخلاقي، بر مبناي تطابق آنها با واقعيت هاي طبيعي يعني واقعيتهايي كه توسط علوم طبيعي و اجتماعي مطالعه مي شود تعيين مي گردد.
بر اساس اين نظر واقعيتها و صفات اخلاقي، انواعي از صفات و واقعيت هاي طبيعي هستند. طبيعت گرايي اخلاقي در صدد است تا مفاهيم و واژه هاي اخلاقي مانند خوب و بد و غيره را با استفاده از الفاظ و مفاهيمي طبيعي و تجربي تعريف كند و بر اين اعتقاد است احكام اخلاقي بيانهاي تغيير شكل يافته از واقعيتهاي تجربي اند.
به بيان ديگر تمام گزاره هاي اخلاقي را مي توان به گزاره هاي غير اخلاقي و ناظر به واقع كه قابل اثبات اند برگرداند؛ دو گزاره هيتلر خودكشي كرد و هيتلر مرد شروري است را در نظر بگيريد. گزاره اول ناظر به واقع است كه مي توان صدق و كذب آن را اثبات كرد.
طبيعت گرايي معتقد است كه گزاره دوم نيز مانند گزاره اول اثبات پذير است. اگر شاهدي بر ظالم و شياد بودن او يا ظالمانه بودن اعمال او بياوريم گزاره دوم را نيز اثبات كرده ايم.
به طور كلي بر اساس نظريه طبيعت گرايانه دقيقا همان طور كه مي توان جملات عادي و علمي ناظر به واقع را با تحقيق تجربي توجيه كرد، احكام اخلاقي را نيز مي توان به همان گونه توجيه كرد.
البته طبيعت گرايان در اين كه مفاهيم اخلاقي را بايد با كدام سنخ از مفاهيم طبيعي تعريف كرد اتفاق نظر ندارند؛ برخي اين مفاهيم را با مفاهيم زيستي و برخي با مفاهيم اجتماعي و عده اي نيز با مفاهيم روان شناختي تعريف مي كنند.
مثلا برخي واژه «صواب» را به «فعلي كه ثبات جامعه بشري را فراهم مي كند» يا واژه «خوب» را به «چيزي كه براي انسان لذت بخش است» تعريف مي كنند.
نظر به اينكه طبيعت گرايان در اينكه مفاهيم اخلاقي را بايد به كدام سنخ از مفاهيم طبيعي تعريف كرد نظر واحدي ندارند نظريات آنها نيز دست كم سه دسته شده اند:
الف – نظريه هاي زيست شناختي كه مفاهيم اخلاقي را با كمك مفاهيم زيستي تعريف مي كنند.
ب – نظريه هاي جامعه شناختي كه از مفاهيم اجتماعي در تعريف مفاهيم اخلاقي بهره مي جويند.
ج – نظريه هاي روان شناسي كه براي تبيين و تحليل مفاهيم اخلاقي به مفاهيم روان شناختي تكيه مي كنند.
بر طبيعت گرايي اخلاقي اشكالاتي وارد شده كه معروفترين آنها اشكالي است كه از ناحيه جي اي مور مطرح شده است و به مغاطه طبيعت گرايانه معروف است. از نظر مور هرگونه تلاش براي تعريف زبان اخلاق با واژه هاي طبيعت گرايانه مثل تعريف خوب به لذت يا سعادت، فضيلت، معرفت و غيره نادرست است و منجر به مغالطه طبيعت گرايانه مي گردد.
اشكال ديگري كه به طبيعت گرايي وارد شده اين است كه اگر مفاهيم اخلاقي را مفاهيمي قابل تعريف از طريق مفاهيم تجربي و طبيعي بدانيم جاي اين پرسش وجود دارد كه اين مفاهيم براي چه كسي قابل تعريف است.
درست همانگونه كه در خصوص شهودگرايي اين اشكال مطرح است كه ممكن است ما شهودهاي متفاوت و حتي متضادي داشته باشيم در اين جا هم اين امكان وجود دارد كه تعاريف متفاوت و متضادي از اصطلاحات اخلاقي كه در اصول اخلاقي به كار رفته اند ارائه شود. در اين صورت ما به ديدگاه هاي متضاد كشيده خواهيم شد و راه حل اين تضاد نيز آسان نخواهد بود.

0/5 - (0)
 
 
 
1398/07/02
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید