در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  فاطمه زهرا در جمادي الاولي
منابع  :  روزنامه اطلاعات
كلمات كليدي  :  فاطمه زهرا در جمادي الاولي
نوع مقاله : نشريات
خلاصه  :  آخرين امام در دسترس مردم و در عصر خفقان «260، 254» حضرت عسكري عليه السلام بود، «تنها امامي كه اين لقب را با خود دارد. به ابوهاشم جعفري «از اصحاب گران قدر وي» كه از امام پرسيد چرا فاطمه را «الزهراء» ناميده اند، جواب داد «كان وجهها يزهر الاميرالمؤمنين من اول النهار، كالشمس الضاحيه، و عندالزوال كالقمر المنير و عند غروب الشمس، كالكوكب الدري، ص13» زيرا سيماي وي براي امام علي در صحبگاهان چون خورشيد مي درخشيد و در هنگام ظهر چون ماه تابان مي شد و در شامگاهان چون ستاره نوراني جلوه گر مي شد. اين درجات روشنائي و درخشش حضرت زهرا در سه فرصت شبانه روزي، وي را به زهراء مسمي ساخت و همه وجود وي نور و روشنايي شد. در كتاب هاي مربوط به حضرت زهرا عليها سلام، نوشته اند، گاهي هر آنچه به وي تعلق مي يافت، «چون چادر زهرا» داراي نور و روشنائي مي شد و موجب هدايت و راهنمايي افراد مي گشت.
سيدرضا اكرمي ـ 8
29: آخرين امام در دسترس مردم و در عصر خفقان «260، 254» حضرت عسكري عليه السلام بود، «تنها امامي كه اين لقب را با خود دارد. به ابوهاشم جعفري «از اصحاب گران قدر وي» كه از امام پرسيد چرا فاطمه را «الزهراء» ناميده اند، جواب داد «كان وجهها يزهر الاميرالمؤمنين من اول النهار، كالشمس الضاحيه، و عندالزوال كالقمر المنير و عند غروب الشمس، كالكوكب الدري، ص13» زيرا سيماي وي براي امام علي در صحبگاهان چون خورشيد مي درخشيد و در هنگام ظهر چون ماه تابان مي شد و در شامگاهان چون ستاره نوراني جلوه گر مي شد. اين درجات روشنائي و درخشش حضرت زهرا در سه فرصت شبانه روزي، وي را به زهراء مسمي ساخت و همه وجود وي نور و روشنايي شد. در كتاب هاي مربوط به حضرت زهرا عليها سلام، نوشته اند، گاهي هر آنچه به وي تعلق مي يافت، «چون چادر زهرا» داراي نور و روشنائي مي شد و موجب هدايت و راهنمايي افراد مي گشت.
30: آخرين معصومي كه درباره حضرت فاطمه مطهره عليهاسلام سخن گفت امام عصر ارواحنا فداه مي باشد، كه فرمود «و في ابنته رسول الله صلي الله عليه و آله، لي اسوة حسنه، و سيردي الجاهل ردائه عمله و سيعلم الكافر لمن عقبي الدار، ص 13 فاطمه الزهراء بهجة قلب المصطفي» دختر رسول خدا براي من الگوي حسنه و نيكو مي باشد و با اشاره به قسمت ديگري از سخن امام درباره «جعفر كذاب» عموي خود «من منازعه الظالم العتل الضال المتابع في غيه، المضاد لربه، المدعي ما ليس له، الجاحد حق من افترض الله طاعته، الظالم الغاصب ص 13» مي فرمايد، به زودي سزاي رفتار نكوهيده خود را دريافت مي نمايد و هر كافري به زودي مي داند كه فرجام هر كافري چگونه خواهد بود.
نكته: به كارگيري عنوان «اسوه حسنه» درباره حضرت زهرا عليها سلام، در قرآن خداوند، سابقه دارد كه عبارتند از حضرت ابراهيم، آن بت شكن معروف تاريخ و امتحان داده در آتش نمروديان با نداي «يا ناركوني بر دا و سلاما علي ابراهيم» و همراهان وي و از جمله رسول خاتم حضرت محمد بن عبدالله صلي الله عليه و آله وسلم مي باشد، قرار دادن حضرت زهرا عليهاسلام در رديف اين بزرگواران گواه جايگاه بلند وي مي باشد.
31: مرحوم رحماني همداني در كتاب خود، درباره حضرت زهرا عليها سلام، شواهدي از عالمان سني، از جمله «ابن صباغ مالكي» مي آورد «و هي فاطمه الزهراء، بنت من انزل عليه، سبحان الذي اسري، ثالثه الشمس و القمر، بنت خيرالبشر، الطاهره الميلاد، السيده با جماع اهل السداد، ص 19» كه وي دختر كسي است كه به معراج رفت، و پس از شمس و قمر «رسول خدا و علي» رتبه سوم را دارد. دختر بهترين انسان است و در ولادت پاك است و بر اساس اجماع انسان هاي محكم و سداد، سيده و سرور زنان مي باشد.
32: از استاد عبدالزهراء، درباره حضرت فاطمه، نقل مي كند، آنگاه كه وي را «غرس النبوه و شجره الامامه» نشاننده نهال نبوت و شجره امامت، مي شناسيم، اين حقيقت را كشف مي كند كه ابعاد رسالت اسلامي در همه جوانب شخصيت وي نمودار مي باشد، وي را مقارن و قرين علي مي يابيم و در اين قرآن، سيماي راستين اسلام قرآني مورد رضايت خداوندي را مشاهده مي كنيم و در مواقف سنگين پس از وفات پدرش، جايگاه مسئوليت زن در واجبات و تكاليف و حقوق را به نمايش گذاشت و ساحت زحمات و خدمات وي در جامعه اسلامي معلوم مي گردد و بدين گونه شخصيت حضرت در جهات ديگر روشن مي شود.
33: محمد بن طلحه شافعي در كتاب «مطالب السئول» مي نويسد، ائمه اطهار اضافه بر انتساب به رسول خدا، انتساب ديگري از طريق حضرت زهرا (س) به پيامبر دارند كه به دليل اين انتساب به فضيلت شرف و شرف فضيلت و رسيدن به قدر و قدر نيل و محل علو و علو محل و اصل تطهير و تطهير اصل، رسيده اند و بر منزلت و مرتبت آنان افزود و آيه 61 آل عمران؛ يعني آيه مباهله را شاهد مي آورد، كه واژه «نسائنا» را در وسط قرار داده، تا جايگاه رفيع وي را اعلام دارد و چون منظور از «انفسنا» پيامبر و علي مي باشد، آنان را در جهت حراست از وي قرار داده است. ص20
34: شخصيت حضرت زهرا عليهاسلام فرازماني و فرامكاني و فرانژادي مي باشد، كه حافظ ابونعيم اصفهاني مي نويسد، از زنان برگزيده و نمونه هاي تقوا، فاطمه رضِي الله عنها است كه «السيده البتول، البضعه الشبيهه بالرسول» فرزندان خود را به قلب و جان خود لاصق نمود و پس از پدر، نخستين فرد ملحق شده به وي شد و از دنيا و بهره هاي آن بركنار بود و به عيوب و آفات دنيا عارف بود. ص20
35: ابي الحديد شارح معروف نهج البلاغه، مي نويسد، رسول خدا فاطمه را بسيار گرامي مي داشت و از دائره فرزندي صرف خارج نموده و در موارد متعدد فرمود «انها سيده نساءالعالمين، و انها عديله مريم بنت عمران» و آن گاه كه از موقف قيامت مي گذرد، منادي ندا مي دهد «يا اهل الموقف غضوالبصاركم لتعبر فاطمه بنت محمد» اي مردم رستاخيز، چشم ها را فرو بخوابيد تا فاطمه دختر محمد عبور نمايد، وي را به همسر علي پس از عقد آسماني با حضور فرشتگان توسط خداوند، همسر علي نمود و مكرر فرمود «يوذيني ما يوذيها و يغضبني ما يغضبها و انها بضعه مني، يريبني ما رابها» آزار وي آزار من است.

0/5 - (0)
 
 
 
1398/07/02
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید