در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  نسبت تربيت اخلاقي با ساير علوم؛ تأكيد ابن مسكويه بر تربيت اخلاقي كودكان
منابع  :  خبرگزاري مهر
كلمات كليدي  :  تربيت اخلاقي_تربيت اخلاقي كودكان
نوع مقاله : نشريات
خلاصه  :  تربيت اخلاقي موضوعي ميان رشته اي است كه از يك سو با روانشناسي ارتباط دارد و از سوي ديگر با علوم تربيتي و اخلاق. يكي از ابعاد انسان اخلاق است كه تأثير مهمي در باورها و رفتارهاي وي دارد. اسلام به عنوان يك دين جامع بر بعد اخلاقي انسان تأكيد فراواني دارد و بخش عمده اي از آموزه هاي اسلامي در باب اخلاق است.
خبرگزاري مهر- گروه دين و انديشه: تربيت اخلاقي موضوعي ميان رشته اي است كه از يك سو با روانشناسي ارتباط دارد و از سوي ديگر با علوم تربيتي و اخلاق.
يكي از ابعاد انسان اخلاق است كه تأثير مهمي در باورها و رفتارهاي وي دارد. اسلام به عنوان يك دين جامع بر بعد اخلاقي انسان تأكيد فراواني دارد و بخش عمده اي از آموزه هاي اسلامي در باب اخلاق است.
تربيت انسان به منزله يك انسان و تربيت انسان به منزله مسلمان بدون رشد و پرورش اخلاق وي تربيتي ناقص و چه بسا زيانبار خواهد بود. به طور معمول هر كسي در زندگي خود فرد يا افرادي را مي شناسد كه به رغم رشد علمي و تخصصي، به دليل بي بهره بودن از فضايل اخلاقي در ميان مردم از مقبوليتي برخوردار نبوده و چه بسا منشأ زيانهاي جبران ناپذير شده است.
در تربيت اخلاقي سه عنصر نقش محوري دارند: هدف، اصول و روشها. هدف تربيت اخلاقي نشانگر مقصد و مسير كلي جريان تربيت است و به مربي و متربي نشان مي دهد كه بايد در چه جهتي حركت كنند تا كجا بايد به پيش بروند.
اصول و روشها نيز تعيين كننده چگونگي طي اين مسير و نيز تعيين كننده قواعد حاكم بر طي اين مسير هستند.
در ميان قدما مباحثي مانند تزكيه اخلاق و تهذيب نفس مطرح بوده و در علم اخلاق درباره چگونگي آراستن نفس به صفات و پيراستن آن از صفات رذيلت بحث مي شده است. چنان كه خواجه نصيرالدين طوسي در كتاب اخلاق ناصري، فصل نهم و دهم از مقالت اول را به حفظ صحت نفس و معالجه رذايل اختصاص داده و ابن مسكويه در كتاب \"تهذيب الاخلاق و تطهير الاعراق\" در مقاله دوم، در فصلي خاص به تربيت اخلاقي كودكان پرداخته و افزون بر آن مقاله ششم را به بيماري اخلاقي و فصل هفتم را به معالجه آنها اختصاص داده است. با وجود اين، رشته علمي مستقلي به نام تربيت اخلاقي مطرح نبوده است.
بايد توجه داشت كه تربيت اخلاقي موضوعي ميان رشته اي است كه از يك سو با روانشناسي ارتباط دارد و از سوي ديگر با علوم تربيتي و اخلاق.
علم اخلاق ارزشهاي مقبول را در اختيار تربيت اخلاقي قرار مي دهد و به او مي گويد چه ارزشهايي را بايد به دانش آموزان بياموزد. روانشناسي ماهيت رشد اخلاقي، مراحل رشد اخلاقي و عوامل مؤثر بر آن را بيان مي كند و در نهايت علوم تربيتي اصول و روشهاي عام تربيت را در اختيار اين موضوع قرار مي دهند.
در دوران معاصر تربيت اخلاقي به عنوان موضوعي مستقل مطرح و تحقيقاتي در اين موضوع در ايران و كشورهاي مسلمان عرب زبان انجام شده است.
با وجود اين تحقيقات مربوط به اين موضوع، به ويژه در كشور ما هنوز در ابتداي راه هستند و تا رسيدن به اوج و تدوين نظريه تربيت اخلاقي متناسب با فرهنگ كشور، راه درازي در پيش است.
به طور كلي تحقيقاتي كه در دوره معاصر درباره تربيت اخلاقي در ايران و كشورهاي عربي مسلمان انجام شده، از يكي از سه رويكرد ذيل پيروي خواهند كرد:
الف- استخراج و تدوين نظريات دانشمندان مسلمان درباره تربيت اخلاقي؛
ب- استخراج عناصر تربيت اخلاقي با مراجعه به آيات و روايات؛
3- رويكرد تطبيقي.

1.5/5 - (2)
 
 
 
1398/07/02
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید