در مورد جهت داري علوم و نقش پيش زمينه هاي معرفتي در ارائه نظريات علمي، شما با كدام نظر موافقيد؟
 موثر در مقام گردآوري اطلاعات
 موثر در مقام گردآوري و داوري
 بدون تأثير

 به نظر شما فرهنگ نامه علوم اسلامي و انساني، تا چه ميزان در فرايند اسلامي كردن علوم انساني موثر است؟
 زياد (2745)
 متوسط (1481)
 كم (1859)
 
  رمانتيسم Romanticism       ديالكتيك استعلايي Dialectic Transcendental       نظريه تصويري THE PICTUER THEORY OF MEANING       جوهر substance       پست مدرنيسم       اسطوره Mythos       بافت گرايي contextualism       اروس Eros       حس دروني inner sense       پيش داوري Prejudice       پساساختارگرايي Post-structuralism       ساختارگرايي structuralism       آيت الله قاضي طباطبايي       آيت الله هاشمي رفسنجاني       ويليام اوكام William occam       شهيد آيت الله صدوقي       حزب استقلال       شهيد مصطفي خميني       انسان كامل Prefect Man       نوآگوستيني Augustinianism       سُدره (Sudrah (Sacred shirt       گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan       هئورتات haurvatat       هميستكان hamestakan       كيومرث Kayūmart, Gayūmat, Gayōmart    
 
 
عنوان  :  وظيفه مديران در نظام توحيدي چيست؟
منابع  :  خبرگزاري مهر
كلمات كليدي  :  نظام توحيدي
نوع مقاله : نشريات
خلاصه  :  گروه دين و انديشه: در نظام ارزشي اسلام، چون هدف اساسي، دستيابي به قرب و رضاي خداوند است، نه تأمين هدف هاي گذرا و پوچ دنيايي، انگيزه هاي مديران نيز چيز ديگري است. مديران در نظام توحيدي به دنبال اداي وظيفه و ايفاي مسئوليت اند.
خبرگزاري مهر-گروه دين و انديشه: در نظام ارزشي اسلام، چون هدف اساسي، دستيابي به قرب و رضاي خداوند است، نه تأمين هدف هاي گذرا و پوچ دنيايي، انگيزه هاي مديران نيز چيز ديگري است. مديران در نظام توحيدي به دنبال اداي وظيفه و ايفاي مسئوليت اند.
در اين قسمت، مفهوم رهبري در آيين توحيدي اسلام مطالعه و بررسي مي شود. بديهي است كه در اين بررسي، بازبيني و بازشناسي مفهوم مديريت در فرهنگ اسلامي، به تبيين بهتر مفهوم رهبري كمك مي كند. از اين رو، در اينجا دو واژه با هم بررسي مي شوند.
بايد يادآور شويم كه مديريت و رهبري در نظام توحيدي با آنچه در غرب رايج شده تفاوت اساسي دارد. در جوامع غير ديني، مديران از دانش و فن مديريت به عنوان ابزاري كار آمد در راستاي دستيابي به خواسته هاي مادي و نفساني، مانند پول، قدرت، شهرت و حتي هويت استفاده مي كنند، اما در نظام ارزشي اسلام، چون هدف اساسي، دستيابي به قرب و رضاي خداوند است، نه تأمين هدف هاي گذرا و پوچ دنيايي، انگيزه هاي مديران نيز چيز ديگري است. مديران در نظام توحيدي به دنبال اداي وظيفه و ايفاي مسئوليت اند؛ نا گفته نماند كه مديران مسلمان براي رسيدن به اهداف مادي نيز تلاش مي كنند، با اين حال، جهت گيري آنان همواره به سوي قرب و رضايت حق تعالي است. به سخن ديگر، سود دهي سازماني و رفاه اعضا در سايه رعايت موازين و احكام الهي تعريف مي شود.
در اسلام، رهبري يك امر معنوي و تعهد است و مديريت جنبه تكنيكي دارد. رهبري نيازهاي معنوي و انساني يك سازمان را تأمين مي كند و مديريت ابزارهاي مادي و تكنيكي افزايش توليد و رفع نيازهاي مصرفي افراد را تدارك مي بيند.
براي واژه هاي «رهبري و مديريت» در فرهنگ اسلامي مي توان از دو واژه «راهنمايي» و «رشد» استفاده نمود. از اين رو، مي توان رهبري را به هدايت و مديريت را به رشد معنا كرد. مقصود از رشد، بلوغ روحي، شايستگي و قدرت تشخيص، درك سود و زيان و لياقت اداره و بهره برداري صحيح از وسايل و سرمايه هاي حيات است. با اين توصيف «مديريتِ فنِ بهتر بسيج كردن و بهتر سامان دادن و بهتر سازمان دادن و بهتر كنترل كردن نيروهاي انساني و به كاربردن آنهاست».
نكته قابل توجه اين است كه در مضامين اسلامي رشد و مديريت به مفهوم « امامت» و رهبري به مفهوم « نبوت» نزديك است. چه اينكه، در تفاوت نبوي و امامت گفته مي شود كه «اوّلي راهنمايي است ابلاغ است اخبار و آگاه كردن است، ارائه دادن راه است، دومي سرپرستي است. جلو افتادن و به دنبال خود كشاندن است، تحريك نيروها و بسيج نيروها و سامان دادن و سازمان بخشيدن نيروهاست. پيامبران برخي، راهنماي راهبر بودند؛ مانند ابراهيم(ع)، موسي(ع)، عيسي(ع) و خاتم الانبيا(ص) و برخي فقط راهنما بودند؛ ولي ائمه رهبرند و راهنمايي شان همان راهنمايي خاتم الانبياست.
از مطالب يادشده استفاده مي شود كه مديريت و رهبري در شخص رسول خدا(ص) و ائمه هدي(ع) تبلور داشته است، چه اينكه آنان راهنماي راهبر بوده اند و چنان كه مدارك و اسناد تاريخي نشان مي دهند، رسول خدا(ص) علاوه بر راهنمايي، به مديريت جامعه توجه ويژه داشته اند و با تشكيل حكومت در راه تحقق ارمان هاي الهي فعاليت بسياري كرده اند. سبك مديريت رسول خدا(ص) غالباً فرهنگي و ايدئولوژيك بوده و ائمه هدي(ع) نيز بنا به اقتضائات زماني و مكاني در اين عرصه ها ايفاي نقش كرده اند.
رسول اكرم(ص) با مديريت و رهبري بر جامعه اسلامي، بنيان ساختارهاي فرهنگي و اعتقادي عصر خويش را در هم ريخت و انديشه نوين در انداخت كه بر پايه تفكر توحيدي بناشده بود. اين انديشه پاك كه از فطرت الهي الهام گرفته، در مسير حركت پوينده خود در عصر امام حسين(ع) به چالش كشيده شد كه با مديريت و رهبري آن حضرت به مسير اصلي خود برگشت.
امام حسين(ع) رهبري يك قيام انقلابي در متن اسلام را بر عهده گرفت و براي تصحيح مسير جامعه ديني قيام كرد. آن حضرت يك شورش و انقلاب مقدس را عليه ظلم، تظاهر و رياكاري رهبري نمود. مديريت امام حسين(ع) در راستاي مديريت رسول خدا(ص) و براي حفظ ارزش هاي پديدار شده عصر رسول اكرم(ص) مبتني بر دو اصل مهم«امر به معروف» و «نهي از منكر» بوده است؛ چنان كه آن حضرت در بيان فلسفه قيام خود مي فرمايد: همانا من براي شرارت و ابالي گري قيام نكردم و مفسد و ظالم نيستم بلكه براي اصلاح در امت جدم قيام نمودم و اراده كردم كه امر به معروف و نهي از منكر نمايم و به سيره و سبك جدم و پدرم عمل كنم.

0/5 - (0)
 
 
 
1398/07/02
 
 فروشگاه كتب پژوهشكده
 سايت احكام
 سايت مهندسي فرهنگي
 سايت پژوهش هاي معنوي
 سايت پژوهه تبليغ
 كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي
 دانشگاه علامه طباطبايي
 پايگاه اطلاع رساني پژوهشكده
 دانشگاه شيخ بهايي
 دانشگاه اصفهان
 دانشگاه تربيت مدرس
 دانشكده علوم حديث
 دانشگاه تبريز
 دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 دانشگاه گلستان
 دانشگاه تربيت معلم سبزوار
 سايت واعظون
 زندگينامه مراجع,انديشمندان و علماي شيعه
 
کتابخانه هادی
 
 فرهنگ نامه تاريخ زندگاني پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله و سلم)
بسم الله الرحمن الرحيم فرهنگ‎نامه‎ي تاريخ زندگاني پيامبر اعظم(ص) منشر شد در راستاي ...
 
 
 
 
Email:pajoohe_b@yahoo.com صفحه اصلی |  اخبار |  مصاحبه |  پند و اندرز |  نامه های اخلاقی |  مقالات پژوهشکده |  مقالات نشریات |  پژوهشها |  دوره های آموزشی |  فرهنگ علوم اسلامی و انسانی |  پرسش و پاسخ |  چند رسانه ای |  برای مشاهده سایت گروه فناوری اطلاعات کلیک کنید